רובע יפו ב, אחים שגראוי, שימור

פרויקט שימור ויוקרה - רובע ב' יפו | אחים שגראוי | קבוצת | SBI | נדל"ן