yokra חברת אחים שגראוי בע"מ מתמחה בתחומי הבנייה ומבצעת פרויקטים מסוגים שונים בכל רחבי הארץ, ביניהם פרויקטים גדולים ומורכבים במיוחד בתחום שימור המבנים.

בשנים האחרונות, בשל התגברות צרכי השוק, ישנה דרישה גבוהה לביצוע עבודות לשימור מבנים – תחום הדורש מיומנות מקצועית גדולה מאוד, ידע בשימוש בחומרי בנייה מיוחדים, יכולות דיוק והקפדה על פרטים ועמידה בדרישות השימור.

בתל אביב, החברה מבצעת את כל הפרויקטים לשימור תחת פיקוח צמוד של העירייה ושל ארגון העיר הלבנה.

מקפידים על הסטנדרטים הגבוהים ביותר, בכל פרויקט

  • שיפוץ ושימור מבנים נרחב ויסודי
  • חיזוק כולל ומקיף של המבנה
  • תוספות בנייה, מעליות, חניה ושדרוגים נוספים
  • ביצוע העבודות אך ורק על ידי צוות מיומן ומנוסה
  • הקפדה על איכות החומרים והעבודה
  • עמידה מושלמת ביעדים ובלוחות הזמנים

הפרויקטים שלנו

  • בית התאומים, תל אביב – שיפוץ נרחב ועבודות שיקום מורכבות במבנה משנת 1922
  • מיכה 3, תל אביב – שיפוץ, חיזוק ותוספת יחידות דיור וחניה למבנה הקיים
  • רוטשילד בלפור, תל אביב – שיפוץ ושדרוג מקיף למבנה ישן שנבנה בשנת 1933